Právní překlady, s.r.o.

We are one of the leading Czech companies specializing in translations particularly in the fields of law and business. Pursuant to large demand we also provide specialized translations of texts in the building industry and development. Our translations are based on understanding the subject matter and we provide short delivery periods. >>

News

Legal translations - above-standard

- translations performed by lawyers

- legal accurancy and style are guaranteed

- we notify clients of potential legal discrepancies in the source text

- reasonable price for specialization of the translator (lawyer)

- recommended for legal texts intended for lawyers and texts of high importance

Calculation FREE

-- Otevřít kalendář o’clock

Překlad obratem

Většinu překladů zajišťujeme do 24h bez expresních příplatků a příplatků za odbornost. Záleží na délce překladu, jazyku a vytíženosti překladatelů. Do druhého dne zajišťujeme jak běžné překlady, tak i odborné, např. právní překlady a také soudní překlady. Překlady zajišťujeme i v řádech hodin.

Právní překlady

jsou překlady dokumentů, u kterých záleží na profesionálním a přesném překladu, neboť se tyto dokumenty řídí právním řádem a upravují právní vztahy. Mezi takové překlady patří například smlouvy (kupní, nájemní, pracovní), žaloby, úřední formuláře a další. Naši překladatelé pro vás vypracují soudní, obchodní i stavební překlady obsahující náležité odborné výrazy.

Pro vaše potřeby zajistíme nejen překlady, ale také tlumočení, korektury právníkem a notářské ověření.


Selected customers

  • Henkel
  • J&T Global CZ
  • AXA
  • E.ON
  • PPF
  • PPF

Navigace